Dây giấy se đôi màu trắng ( kích thước 3-5mm )

Thông tin về sản phẩm

  • Mã SP: NC-21
  • Kích thước: > 3mm
  • Y/c đặt tối thiểu: 50kg
  • Màu: Vàng nâu