Dây thừng giấy kích thước 5mm

Thông tin về sản phẩm

  • Mã SP: NC-21
  • Kích thước: > 5mm
  • Màu: Vàng nâu ( màu giấy gốc)
  • Chịu tải > 25kg
  • Chất lượng: Giấy dai bền
  • Y/c đặt tối thiểu: 50kg
Danh mục: