Flip book element

Dây nhựa giả mây NC-90

Thông tin về sản phẩm Mã SP: NC-90 Kích thước 3mm-4mm Y/c đặt tối thiểu 50kg – 100kg Chất liệu Nhựa PE, PP

Đọc tiếp

Dây nhựa giả mây NC-87

Thông tin về sản phẩm Mã SP: NC-87 Kích thước 8mm Y/c đặt tối thiểu 50kg – 100kg Chất liệu Nhựa PE, PP

Đọc tiếp

Dây nhựa giả mây Đen Xước

Dây nhựa giả mây Đen Xước. Thông tin về sản phẩm ( Mã SP: NC-31, Kích thước: 7-8mm, Y/c đặt tối thiểu: 100kg, Chất liệu: Nhựa PE, PP ).

Đọc tiếp

Dây nhựa giả mây DD Đen Vân Vàng

Dây nhựa giả mây DD Đen Vân Vàng. Thông tin về sản phẩm ( Mã SP: NC-82, Kích thước: 7mm, Y/c đặt tối thiểu: 100kg, Chất liệu: Nhựa PE, PP ).

Đọc tiếp

Dây nhựa giả mây Nâu Đen Xước

Dây nhựa giả mây Nâu Đen Xước. Thông tin về sản phẩm ( Mã SP: NC-32, Kích thước: 7mm, Y/c đặt tối thiểu: 100kg, Chất liệu: Nhựa PE, PP ).

Đọc tiếp

Dây nhựa giả mây Đen Nhũ Đồng

Dây nhựa giả mây Đen Nhũ Đồng. Thông tin về sản phẩm ( Mã SP: NC-43, Kích thước: 6-7mm, Y/c đặt tối thiểu: 100kg, Chất liệu: Nhựa PE, PP ).

Đọc tiếp

Dây nhựa giả mây Tròn Sọc Màu Vàng

Dây nhựa giả mây Tròn Sọc Màu Vàng. Thông tin về sản phẩm ( Mã SP: NC-49, Kích thước: 3mm, Y/c đặt tối thiểu: 50 -100kg/mẫu, Chất liệu: Nhựa PE, PP

Đọc tiếp

Dây nhựa giả mây tròn rỗng màu xanh dương

Dây nhựa giả mây tròn rỗng màu xanh dương. Thông tin về sản phẩm ( Mã SP: NC-78, Kích thước: 3.2mm, Y/c đặt tối thiểu: 100kg, Chất liệu: Nhựa PE, PP ).

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.