Flip book element

Dây giấy se đôi màu vàng nâu

Thông tin về sản phẩm

 • Mã SP: NC-21
 • Kích thước: 3.5mm
 • Y/c đặt tối thiểu: 50kg
 • Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp
 • Màu: Vàng nâu
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Quai giấy Kraft tròn màu đen nẹp vàng nâu

Thông tin về sản phẩm

Mã SP: NC-105
Kích thước dây: 3mm
Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp
Màu: Đen

Đọc tiếp

Vietnam Danish Paper Cord

Thông tin về sản phẩm

Mã SP: NC-22
Kích thước: 3.5mm
Y/c đặt tối thiểu: 5kg
Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp

Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Dây giấy se ba màu đen sợi dai bền đẹp

Thông tin về sản phẩm

 • Mã SP: NC-22
 • Kích thước: 3.5mm
 • Y/c đặt tối thiểu: 5kg
 • Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Dây giấy, quai giấy xoắn màu cam kích thước 2mm

Thông tin về sản phẩm

 • Mã SP: NC-23
 • Kích thước: 2mm
 • Y/c đặt tối thiểu: 5kg
 • Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp
 • Màu: Cam
Đọc tiếp

Dây giấy se đơn màu kem

Thông tin về sản phẩm

 • Mã SP: NC-19
 • Kích thước: 4mm
 • Y/c đặt tối thiểu: 5kg
 • Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp
 • Màu: Kem
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Dây giấy se sợi màu trắng kích thước 4mm

Thông tin về sản phẩm

 • Mã SP: NC-23
 • Kích thước: 4mm
 • Y/c đặt tối thiểu: 5kg
 • Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp
 • Màu: Trắng
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Dây giấy se đơn màu vàng nâu

Thông tin về sản phẩm

 • Mã SP: NC-19
 • Kích thước: 3mm
 • Y/c đặt tối thiểu: 5kg
 • Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp
 • Màu: Vàng nâu
Danh mục: Từ khóa:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.