Dây quai giấy xoắn màu xanh

Thông tin về sản phẩm

  • Mã SP: NC-23
  • Kích thước: Phi 2-4mm, chiều dài từ 18cm đến 40cm
  • Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai,màu đẹp
  • Màu: Xanh