Quai giấy Kraft tròn màu đen nẹp vàng nâu

Thông tin về sản phẩm

Mã SP: NC-105
Kích thước dây: 3mm
Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp
Màu: Đen