Vietnam Danish Paper Cord

Thông tin về sản phẩm

Mã SP: NC-22
Kích thước: 3.5mm
Y/c đặt tối thiểu: 5kg
Chất liệu: Giấy Nhật: giấy dai, màu đẹp

Danh mục: Từ khóa: